top of page

TAIDELAINAAMON  SÄÄNNÖT

1. Alaikäraja on 18 v.

2. Peruslaina-aika on yksi kuukausi, maksimi 20 kk. Jos lainaaja haluaa purkaa
sopimuksen teos on välittömästi palautettava taidelainaamoon.

3. Jos lainaaja haluaa lunastaa teoksen, suoritetut lainausmaksut vähennetään teoksen
myyntihinnasta. Teoksen voi ostaa ilman lainaustakin. Teos myydään taiteilijan
lukuun. Osamaksukaupassa osamaksun suuruus on vähintään kuukauden
lainamaksu puolitoistakertaisena. Korkoa ja muita kuluja ei peritä.

4. Palautuksen yhteydessä teos ja kehykset tarkistetaan. Lainaaja on velvollinen korvaamaan laina-aikana teokselle tai kehyksille mahdollisesti aiheutuneet vahingot. Taidelainaamo ei vakuuta teoksia.

5. Jos teosta ei palauteta heti laina-ajan päätyttyä, on lainaajan suoritettava
myöhästymismaksuna yhden kuukauden lainausmaksu. Jos kuukausimaksuja
jätetään maksamatta, on taidelainaamolla oikeus periä puuttuvista suorituksista
lisäksi 20% viivästyskorko.

6. Omistusoikeus teoksiin säilyy taiteilijalla siihen asti, kunnes teos on kokonaan
maksettu.

7. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja voidaan irtisanoa ilman irtisanomisaikaa mm maksamattomien laskujen vuoksi.

8. Ostaja vastaa tarvittavista vakuutuksista ja kuljetuskuluista. Ostaja vastaa myös
mahdollisen kehystyksen, ripustamisen ym. aiheuttamasta työstä ja teoksen
soveltuvuudesta aiottuun sijoituspaikkaan.

bottom of page